Köszöntő

Köszöntök minden Kedves Látogatót óvodánk weboldalán!

Remélem, sok hasznos információt találnak és a jövőben is rendszeresen visszatérnek, hogy megismerkedhessenek óvodánkkal, óvodásaink életével, nevelési céljainkkal, eredményeinkkel.

Közlemény az óvodába való beiratkozásról

Közlemény a Szent Piroska Katolikus Óvodába

 (9600, Sárvár, Petőfi Sándor u. 21.)

való beiratkozásról a 2024-2025. nevelési évre

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.), a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján, a Szent Piroska Katolikus Óvoda (székhely: 9600, Sárvár, Petőfi Sándor u. 21./ email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) az óvodai beiratkozás időpontja a 2024/2025 nevelési évre:

Székhelyintézmény: Szent Piroska Katolikus Óvoda 9600, Sárvár, Petőfi Sándor u. 21.             

Időpontja:   2024. április 23. kedd        8.00 h-15.00 h 

Tagóvodánkba a beiratkozásra ugyanebben az időpontban, az óvoda épületében a vezetői irodában a tagintézmény igazgatóknál lesz lehetőség: 

Tagintézmény: Szent Piroska Katolikus Óvoda Káldi tagintézménye

 9673 Káld, Szabadság u 11.

Időpontja:   2024. április 23. kedd        8.00 h-15.00 h

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 8.§ (2) bekezdése kimondja, hogy a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. Az óvodába be kell íratni azt a kisgyermeket, aki 2024. augusztus 31. napjáig betölti a harmadik életévét. Az Nkt. 4. § 19. pontja szerint a nevelési év: az óvodában szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tartó időszak. Azok a szülők, akiknek gyermekei 2024. augusztus 31. után töltik be 3. életévüket (előfelvételis jelentkezők), gyermekük óvodai felvételi szándékát a fenti időpontokban szintén jelezhetik az intézményben, és óvodai felvételükről a 2024/2025. nevelési évben a jogszabályban megfogalmazott, a folyamatos felvételre vonatkozó előírásoknak megfelelően dönt az óvoda vezetője. A Szent Piroska Katolikus Óvoda alapító okiratában meghatározottak szerint ellátja a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését, amely a szakértői bizottság szakvéleménye alapján vehető igénybe. Az óvodai felvételről a férőhelyek függvényében az óvoda vezetője dönt az érvényes jogszabályi előírás alapján. A felvételről az óvoda vezetője legkésőbb 2024. május 24-ig írásban tájékoztatja az érintett szülőket. Az óvoda döntésével szemben fellebbezni a kézhezvételtől számított 15 napon belül lehet, amely fellebbezést az óvoda vezetőjének kell benyújtani.

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat, továbbá a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

Kérjük a szülőket, hogy az óvodai beiratkozáshoz hozzák magukkal a következő iratokat:

  • jelentkezési lap
  • a szülő nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványt,
  • a szülő (gondviselő) lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
  • a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványt,
  • a gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
  • a gyermek TAJ kártyáját,
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
  • a szakértői véleményeket, amennyiben rendelkeznek vele.

Szeretettel várunk minden kedves Szülőt és leendő kis óvodást!

Tovább


Kapcsolat

Szent Piroska Katolikus Óvoda

Telefonszám: +36 95 320 567

Cím: 9600 Sárvár, Petőfi Sándor utca 21.

Honlap: www.szentpiroska.hu

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

9600 Sárvár
Petőfi Sándor utca 21.
+36 95 320 567
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Hasznos információk

Copyright © 2019
Szent Piroska Katolikus Óvoda

Design & CMS by PCDJ.hu